27.08.2016 08:32

Přihláška

Přihlaste se do soutěže už teď! Uzavírka přihlášek je 9. 9. 2016

Chci se přihlásit: CHLAPECKÝ TÝM DÍVČÍ TÝM
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Odesláním přihlášky a účastí na turnaji dávám svým jménem ve smyslu § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech uvedených osobních údajů (konkrétně: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, škola, třída, telefon, e-mail, Facebook). Souhlas uděluji společnosti s. a. Coca-Cola Service, n. v., 1424 Chaussée de Mons Steenweg op Bergen, B-1070 Brusel, Coca-cola Česká Republika s.r.o., Praha 9, Českobrodská 1329, IČ: 25111299, Coca-cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Bratislava, Tuhovská 1, IČ: 31340628, up brand activation s.r.o., Brno, Porážka 206/4 IČO 25599062 a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, IČ: 47116617 (dále jen „společnosti“). (dále jen „společnosti“). Společnosti jsou oprávněny zpracovávat poskytnuté osobní údaje za účelem jejich evidence a vyhodnocování a pro marketingové účely, zejména pro účely informování o nabídce výrobků a služeb a zasílání obchodních informací o společnostech a jejích obchodních partnerech, jakož i o jejích výrobcích a službách, a dále pak pro potřeby pojistné události v rámci marketingové akce. Společnosti mají ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů postavení správců. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje dobrovolně na 10 let a je možné ho odvolat písemně formou doporučeného dopisu. Beru na vědomí, že mám právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle § 10 a 20 zákona o ochraně osobních údajů. Zpracované osobní údaje jsou společnosti oprávněny poskytnout i třetí osobě, resp. zpracovávat prostřednictvím třetí osoby. Zpracované osobní údaje jsou společnosti oprávněny zveřejnit v hromadných informačních prostředcích nebo propagačních materiálech (v tištěné nebo jiné podobě, např. webové stránky). V tomtéž rozsahu se uděluje souhlas i k využívání jiných poskytnutých údajů nemajících charakter osobních údajů (např. tel. číslo a e-mail). Dále souhlasím s tím, že uvedeným způsobem mohou být pořizovány a zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy mé osoby.Ano, Souhlasím s podmínkami


Registrační formulář:
Soupiska:

CAPTCHA Image Změnit obrázek